Klippekort for Bedrifter

kr 1.750,00 kr 1.900,00

Klippekort er ikke personlig og kan benyttes fritt. Dette kan være et godt alternativ for bedrifter og grupper. 
Gyldighet er 6 måneder fra kjøpsdato.

Vi sender deg klippekort og instruksjoner for bruk på e-post.